SoftVisionSoftware development, consulting and services
Guest (talk|msg)
Biomedical Repository Information System > systems
BioMed
BioMed ÚMG ČAV
Systémová oblasť zákazníkov a užívateľov
Táto oblasť je určená pre zákazníkov a užívateľov informačného systému BioMed. Pre každého zákazníka (inštaláciu systému) je vytvorená zodpovedajúca podoblasť, do ktorej majú prístup len užívatelia zaradení v zodpovedajúcej skupine užívateľov. Zoznam oblastí je v obsahu tejto sekcie naľavo. Vyberte vám zodpovedajúcu oblasť a môžete pokračovať.