SoftVisionSoftware development, consulting and services
Guest (talk|msg)
Content Server >> Concepts
Content Server
Pojmy
Tag
Tagy sú identifikátory a atribúty (parametre) uzavreté medzi znakmi menší '<' a väčší '>' : <tag attr_list>. Tagy oddeľujú v texte úseky, na ktoré sa vzťahujú pravidlá tagu, ktoré určujú, ako je obsah uzavretý v tagu interpretovaný. Úseky začínajú otváracím tagom <tag>, a končia zatváracím tagom </tag>. Niektoré tagy nevyžadujú zatvárací tag a v takom prípade je tag ukončený lomítkom <tag attr_list/>, neoddeľuje úsek textu, a interpretuje sa na základe identifikátora a parametrov tagu. Zoznam atribútov attr_list je medzerou oddelený výpis priradení názov=hodnota.