SoftVisionSoftware development, consulting and services
Guest (talk|msg)
Content Server >> Content > Content formats > gfx > Objects
Content Server
Grafické objekty
Parametre začínajúce 'v_' sú vektorové parametre, a parameter musí byť identifikátor reprezentujúci vektor, vektorový parameter grafického priestoru alebo grafického objektu, alebo priame zadanie vektora vo forme <x|y|z>. Pri priamom zadaní vektora, súradnice x,y,z môžu predstavovať matematický výraz, ktorý môže obsahovať odkazy na reálne parametre systému, grafického priestoru alebo grafického objektu. Súradnica z nie je povinná, a pokiaľ nie je zadaná má implicitne hodnotu 0 (nula).

Parametre začínajúce 'i_' sú celočíselné parametre, a parameter musí byť celočíselná konštanta, alebo identifikátor reprezentujúci celočíselnú hodnotu.

Parameter v_position, zadanie vektora polohy grafického objektu, môže na začiatku obsahovať špecifikáciu vertikálneho a horizontálneho zarovnania objektu. Špecifikácia zarovnania začína krížikom, za ktorým nasledujú dva znaky udávajúce vertikálne a horizontálne zarovnanie, a dvojbodka, ukončujúca špecifikáciu zarovnania. Pokiaľ zadanie polohy objektu začína špecifikáciou zarovnania, zadanie polohy predstavuje bod, ku ktorému sa objekt zarovná podľa špecifikácie zarovnania - príklad zarovnania CenterLeft k počiatku súradnicového systému : #CL:<0|0|0>. Zadanie vertikálneho a horizontálneho zarovnania je intuitívne : T - vrch (top), C - vertikálny stred (center), B - spodok (bottom), L - ľavá stana (left), C - horizontálny stred (center), R - pravá strana (right). Pokiaľ zarovnanie nie je špecifikované, poloha objektu sa nezarovná, a poloha objektu je daná typom objektu, vo väčšine prípadov ľavým dolným bodom objektu.

point v_position;color,width
points v_position;color,width;v_point_2,v_point_3,...,v_point_N
line v_start_position;v_end_position;color,width
polyline v_start_position;color,width;v_point_2,v_point_3,...,v_point_N
lines v_point_11;color,width;v_point_12,v_point_21,v_point_22,...,v_point_N1,v_point_N2
crosslines v_position;v_xline;v_yline;color,width
vector v_position;v_vector;color,width
rect v_position;v_aside;v_bside;color,width,fillcolor.fillstyle
circle v_position;v_normal_radius;color,width,fillcolor.fillstyle,centercolor
arc v_position;v_start_radius;v_end_direction;color,width
ellipse v_position;v_excentricity;v_ellipse;color,width,fillcolor.fillstyle,focuscolor
text v_position;text;font_name,font_size,font_style,font_color
textex v_position;text;angle;font_name,font_size,font_style,font_color,outline_color,outline_width,3D_topleft_color,3D_bottomright_color
textbox v_position;text;angle;width;height;font_name,font_size,font_style,font_color,framecolor,framewidth,fillcolor,shadowcolor
math v_position;latex_math_text;DPI
ruler v_position;v_x_size;v_y_size;v_spacing;number_format_str,font_name,font_size,font_style,font_color
chart v_position;xmin,xmax,xdelta,xvector,xfunction;zmin,zmax,zdelta,zvector,zfunction;yfunction,yvector;color,width

...