SoftVisionSoftware development, consulting and services
Guest (talk|msg)
Content Server >> Content > Content formats > ltx
Content Server
LTX formát obsahu
The content is interpreted as the LaTeX format, and on the basis of the content a LaTeX output image is created, using the external LaTeX system. Available if there is a LaTeX system available.

The system allows to use the format identifiers to denote the blocks of text in the WIK article, enclosing the text between the opening <ltx> and closing </ltx> tag, which makes the denoted block of text to be interpreted using algorithm corresponding to the FMT content format. Denoting of the content blocks between the opening and closing format tags allows to specify the attributes of the output according to the type of output, such as alignment, and the like.

Systém je implementovaný pre spoluprácu s voľne dostupným publikačným systémom MikTex. Pri štarte systému ContentServer, systém automaticky nájde umiestnenie inštalácie systému MikText, a nastaví sa na zodpovedajúce moduly MikTex za účelom generovania LaTeX obsahu. To znamená, že za účelom umožnenia generovania LaTeX obsahu stačí nainštalovať MikTex systém na pracovnej stanici na ktorej beží ContentServer, a spustiť alebo reštartovať ContentServer.

Obsah článku formátu LTX musí zodpovedať špecifikácii formátu LaTeX nainštalovanej verzie systému MikTex, a predstavuje priamy vstup zdrojového kódu do systému MikTex, ktorého výstupom je vygenerovaný obrázok LaTeX, ktorý je následne výstupom systému ContentServer.

Systém ContentServer pred odoslaním obsahu do systému LaTeX spracuje medzinárodné znaky do formátu kompatibilného so systémom LaTeX, čo umožňuje použitie medzinárodných znakov v zdrojovom kóde LTX článku a výrazne zjednodušuje zápis LTX článkov s medzinárodnými znakmi.

Systém regeneruje obrázky LTX len pokiaľ bol zmenený zdrojový kód obrázku, teda pokiaľ bol zmenený zodpovedajúci LTX článok, alebo blok.

Príklad
\documentclass[a5paper]{article}
\pagestyle{empty}
\begin{document}
Toto je príklad zdrojového kódu a výstupu systému \LaTeX{}

\begin{displaymath}c = \sqrt{a^2+b^2}\ \ \ \int x\ \mathbf{d}x = {{x^2}\over{2}}\end{displaymath}

Systém ContentServer pred odoslaním obsahu do systému LaTeX spracuje medzinárodné znaky do formátu kompatibilného so systémom LaTeX, čo umožňuje použitie medzinárodných znakov v zdrojovom kóde LTX článku a výrazne zjednodušuje zápis LTX článkov s medzinárodnými znakmi.
\end{document}
ltx.example