SoftVisionSoftware development, consulting and services
Guest (talk|msg)
Content Server >> Content > Content formats > mth
Content Server
MTH formát obsahu
The content is interpreted as the MATH format (math environment) of the LaTeX system, and on the basis of the content a LaTeX output mathematical image is created, using the external LaTeX system. Available if there is a LaTeX system available.

The system allows to use the format identifiers to denote the blocks of text in the WIK article, enclosing the text between the opening <mth> and closing </mth> tag, which makes the denoted block of text to be interpreted using algorithm corresponding to the FMT content format. Denoting of the content blocks between the opening and closing format tags allows to specify the attributes of the output according to the type of output, such as alignment, and the like.

Okrem uzavretia LaTeX math výrazov medzi otvárací a uzatváraci tag MTH formátu, systém umožňuje aj jednoduchší a rýchlejší zápis LaTeX math výrazov ich uzavretím medzi trojité zátvorky (((math_expression))), čo má rovnaký efekt ako uzavretie medzi otvárací a uzatváraci tag MTH formátu, vrátane možnosti zadania atribútov výstupu, v bloku parametrov medzi hranatými zátvorkami pred zadaním matematického výrazu. Blok parametrov má formát [int_DPI;attributes]. Keďže výstupom všetkých LaTeX formátov je obrázok, ako atribúty je možné zadať atribúty platné pre HTML img tag.

Systém je implementovaný pre spoluprácu s voľne dostupným publikačným systémom MikTex. Pri štarte systému ContentServer, systém automaticky nájde umiestnenie inštalácie systému MikText, a nastaví sa na zodpovedajúce moduly MikTex za účelom generovania LaTeX obsahu. To znamená, že za účelom umožnenia generovania LaTeX obsahu stačí nainštalovať MikTex systém na pracovnej stanici na ktorej beží ContentServer, a spustiť alebo reštartovať ContentServer.

Obsah článku formátu MTH musí zodpovedať špecifikácii MATH formátu LaTeX (MATH environment) nainštalovanej verzie systému MikTex, a predstavuje priamy vstup zdrojového kódu do MATH prostredia systému MikTex, ktorého výstupom je vygenerovaný obrázok LaTeX s matematickým výrazom, ktorý je následne výstupom systému ContentServer.

Systém regeneruje obrázky MTH len pokiaľ bol zmenený zdrojový kód obrázku, teda pokiaľ bol zmenený zodpovedajúci MTH článok, alebo blok.

Príklad
c = \sqrt{a^2+b^2}\ \ \ \int x\ \mathbf{d}x = {{x^2}\over{2}}
mth.example