SoftVisionSoftware development, consulting and services
Guest (talk|msg)
Content Server >> Content > Content formats > wik > basic.formating
Content Server
Základné formátovanie textu
Dva apstrofy '' na začiatku a konci úseku textu určujú zošikmený text (italic).
Tri apostrofy ''' na začiatku a konci úseku textu určujú hrubý text (bold).
Päť apostrofov ''''' na začiatku a konci úseku textu určujú hrubý zošikmený text (bold-italic).
Dve podtržítka __ na začiatku a konci úseku textu určujú podčiarknutý text (underline).
Dve zložité úvodzovky "" začiatku a konci úseku textu určujú úsek textu bez interpretácie špeciálnych a rezervovaných znakov : <>"':{{}}[[]]... (identity).
Dva a viac znakov ^ začiatku a konci úseku textu určuje zväčšenie veľkosti písma úseku textu, relatívne k aktuálnej veľkosti písma (size).
Dve percentá '%' na začiatku a konci úseku textu určujú Courier text (code).
Tri percentá '%' na začiatku a konci úseku textu určujú hrubý Courier text (bold code).
Pokiaľ úsek textu nie je ukončený rovnakou sekvenciou znakov, formátovanie sa automaticky ukončí koncom odseku, teda odriadkovaním.

Tri lomítka '/' v texte odstavca určujú tmavo červenú farbu celého textu odstavca od miesta lomítiek.
Štyri lomítka '/' v texte odstavca určujú červenú farbu celého textu odstavca od miesta lomítiek.
Tri opačné lomítka '\' v texte odstavca určujú šedú farbu celého textu odstavca od miesta lomítiek.
Štyri opačné lomítka '\' v texte odstavca určujú svetlo šedú farbu celého textu odstavca od miesta lomítiek.
Rovnakým typom a počtom lomítiek je možné úsek vyfarbenia textu ukončiť.

Dvomi znakmi kolmá čiara '||' je možné ukončiť všetky neuzavreté formátované úseky.
Tromi znakmi kolmá čiara '|||' je možné ukončiť všetky neuzavreté formátované úseky a neuzavreté <font> tagy.
Piatimi znakmi kolmá čiara '|||||' je možné ukončiť zostavovanie výstupu článku, podobne ako tagom <quit>, pričom v prípade uloženia zdrojového textu článku, sa text za piatimi znakmi kolmá čiara '|||||' neuloží, teda sa pri ukladaní odsekne.

Dvojbodka ':' na začiatku odstavca spôsobí odsadenie odstavca. Počet dvojbodiek na začiatku odstavca určuje hĺbku odsadenia. Odsadzovanie je napríklad vhodné na pripomienky a diskusiu k predchádzajúcim odstavcom. V prípade že sa odsadí prostredníctvom referencie inline vložený článok, celý obsah článku bude odsadený.

toto je ukážka odsadenia

Hviezdička '*' na začiatku odstavca (riadku) sôsobí, že riadok bude bodovaný. Príklad :
  • text 1
  • text 2

Krížik '#' na začiatku odstavca (riadku) spôsobí, že riadok a všetky krížikované riadky za ním, budú číslované. Príklad :
  1. riadok 1
  2. riadok 2
  3. riadok 3

Text na začiatku riadku, uzavretý v dvoch alebo viac pomlčkách alebo rovnátkach (-- text -- , == text ==) sa nahradí podnadpisom oddielu - hrubým textom podčiarknutým čiarou - v prípade pomlčiek farby "sliver" a v prípade rovnátiek farby "gray". Počet pomlčiek a rovnátiek určuje hrúbku čiary.