SoftVisionSoftware development, consulting and services
Guest (talk|msg)
Content Server >> Content > Content formats > wik > replaced.strings
Content Server
Dynamicky zamieňané reťazce
Systém obsahuje algoritmus, ktorý pri ukladaní WIK obsahu dynamicky nahradí špecifické znakové reťazce zodpovedajúcim textom alebo údajom. Automaticky spracovávané reťazce vždy začínajú minimálne dvomi vlnovkami '~~' a končia medzerou alebo odriadkovaním.

~~@ - sa zamení za aktuálny UTC dátum a čas - príklad : 5/1/2012 6:05 PM
~~~~ - sa zamení za podpis užívateľa - príklad : Guest (talk|msg) 5/1/2012 6:06 PM
~~http://... - sa zamení za linku vo formáte WIK, pričom titulok linky a popis linky sa automaticky načítajú z polí 'title' a 'description' www stránky danej http referenciou
~~identifier - sa zamení za referenciu podčlánku aktuálneho článku
~~~identifier - sa zamení za inline referenciu podčlánku aktuálneho článku

Pokiaľ je potrebné do výsledného textu vložiť viac ako jednu vlnovku, druhá a ďalšie vlnovky musia byť jednotlivo uzavreté v dvakrát dvojitých úvodzovkách '""', čím sa zabezpečí, že vlnovky nenasledujú priamo za sebou, a teda pri ukladaní nebudú zamenené, a vlnovky sa zaradia do výstupného obsahu priamo za sebou.