SoftVisionSoftware development, consulting and services
Guest (talk|msg)
Content Server >> Content > Content formats > wik > stringfunctions
Content Server
Interpretačné funkcie
Interpretačné funckie sú všeobecne, prostredníctvom identifikátorov, dostupné funkcie na spracovanie textových vstupov. Interpreačné funkcie je možné použiť v nastaveniach systému a v obsahu článkov na špecifických miestach, ktoré sú popísané v zodpovedajúcich článkoch dokumentácie.

Interpretačné funkcie sú volané prostredníctvom identifikátorov. Zadaním viacerých identifikátorov interpretačných funkcií oddelených bodkou v zloženom identifikátore interpretačnej funkcie je možné zapojiť viacero interpretačných funkcií, ktoré sa vykonajú v poradí v akom sú zadané. Napríklad : b.i.u - hrubé, zošikmené, podčiarknuté.

Interpretačné funkcie dostupné v systéme (dynlist) :

 • toht - strf toht
 • tohtr - strf tohtr
 • tohts - strf tohts
 • tohtrs - strf tohtrs
 • parse - strf parse
 • txt - strf txt
 • htx - strf htx
 • wik - strf wik
 • ls - transforms identifier into locale string in the language of the user
 • rex - strf rex
 • rexl - strf rexl
 • htx - strf htx
 • htm - strf htm
 • wik - strf wik
 • CSV - strf cSV
 • namevalue - strf namevalue
 • same - strf same
 • lc - uppercase
 • uc - uppercase
 • fuc - transforms first character into uppercase
 • trim - trims the spaces from the content start and end
 • tl - trims the spaces from the content start
 • tr - trims the spaces from the content end
 • ls1 - strf ls1
 • ls2 - strf ls2
 • ls3 - strf ls3
 • qt - puts the content in quotes
 • dq - trims the quotes from the content start and end
 • xcod - strf xcod
 • xdec - strf xdec
 • xchex - strf xchex
 • xdhex - strf xdhex
 • coordex - strf coordex
 • crlftol - strf crlftol
 • ltocrlf - strf ltocrlf
 • ctoident - strf ctoident
 • mailid - strf mailid
 • CRLFToList - strf cRLFToList
 • ListToCRLF - strf listToCRLF
 • trimnull - strf trimnull
 • trimctrl - strf trimctrl
 • trimalpha - strf trimalpha
 • trimnum - strf trimnum
 • trimcom - strf trimcom
 • trimpm - strf trimpm
 • trimop - strf trimop
 • trimws - strf trimws
 • trimbr - strf trimbr
 • trimwsep - strf trimwsep
 • trimtsep - strf trimtsep
 • starlist - strf starlist
 • toht - strf toht
 • tohth - strf tohth
 • tohtr - strf tohtr
 • tohts - strf tohts
 • tohtrs - strf tohtrs
 • tonvl - strf tonvl
 • hraw - strf hraw
 • hrawl - strf hrawl
 • urls - strf urls
 • purl - strf purl
 • url - strf url
 • href - strf href
 • urlp - strf urlp
 • urlf - strf urlf
 • urltxt - strf urltxt
 • b - strf b
 • i - strf i
 • u - strf u
 • s - strf s
 • sm - strf sm