SoftVisionSoftware development, consulting and services
Guest (talk|msg)
Content Server >> Content > root.frame
Content Server
Základný rámec obsahu
Výstupný obsah systému Content Server sa zostavuje hierarchicky na základe článkov základného rámca obsahu.

Základný rámec obsahu je plne voliteľný, a nasledujúci popis sa týka štandardného implicitného základného rámca obsahu, pevne implementovaného v systéme, vo forme štandardného obsahu, ktorý sa použije, pokiaľ neexistujú explicitne zadané zodpovedajúce články obsahu.

Štandardný základný rámec obsahu je hierarchicky založený na článku root:frame/root.page. Tento článok je úplne základný a určuje celkovo výstupný obsah a štruktúru stránky.

Pokiaľ nie je článok root:frame/root.page explicitne zadaný, systém poskytne štandardný obsah článku vo forme tabuľky so štyrmi riadkami pre záhlavie, hlavnú ponuku, telo stránky a pätu stránky, pričom obsah týchto základných častí je dynamicky natiahnutý zo zodpovedajúcich článkov - root:frame/root.header, root:frame/root.header.menu, root:frame/root.body, root:frame:root.footer.

Pokiaľ ktorýkoľvek z článkov základného rámca obsahu nie je explicitne zadaný, použijú sa zodpovedajúce štandardné články :

  • root:frame/root.header -> {pageframesect}/header
  • root:frame/root.header.menu -> {pageframesect}/header.meu
  • root:frame/root.body -> {pageframesect}/body
  • root:frame/root.header -> {pageframesect}/footer

Na tejto úrovni štruktúry základného rámca obsahu sa štandardne vytvára závislosť výsledného obsahu na identifikátore rámca stránky, ktorý je daný identifikátorom dokumentu (stránky) v URL. Parameter {pageframesect} predstavuje cestu k obsahu rámca, ktorá je spojením identifikátorom rámca stránky s implicitným identifikátorom 'frame', a teda výsledná cesta k článkom rámca stránky na tejto úrovni bude doc_ident:frame. Toto umožňuje vytvárať rôzne rámce výstupného obsahu na základe identifikátora dokumentu v URL. Pokiaľ pre identifikátor dokumentu nie sú explicitne zadané zodpovedajúce články základného rámca obsahu, potom sa použijú príslušné články základného rámca daného cestou root:frame. Identifikátor 'go' je implicitne identifikátorom základného rámca, rovnako ako všetky identifikátory rámcov, pre ktoré nie sú definované samostatné úložiská, teda koreňové adresáre obsahu.

Na základe štandardnej štruktúry základného rámca obsahu je teda v rámci základného úložiska servera (základného koreňového adresára - wwwroot) možné definovať rôzne rámce stránky na základe identifikátorov pre ktoré nie sú definované samostatné koreňové adresáre, a základné rámce pre obsah uložený v samostatných koreňových adresároch.