SoftVisionSoftware development, consulting and services
Guest (talk|msg)
Content Server >> Notes
Content Server
Poznámky
Content Server predstavuje infraštruktúru na vytváranie a poskytovanie hypertextového obsahu.

Content Server je aplikácia, ktorá rovnako ako ktorákoľvek iná aplikácia poskytuje (otvára) obsah súborov, alebo obsah databázy. Content Server predstavuje rozšírenie tohoto princípu tak, že aplikácia otvára a umožňuje editovanie systému súborov, ktoré z hľadiska systému vystupujú ako články výsledného hypertextového obsahu, ktorý je v HTML forme odosielaný do prehliadača. Systém teda transformuje obsah článkov do HTML formy, ktorú odosiela do prehliadačov na základe požiadaviek. Formát článkov principiálne rozširuje a zjednodušuje vytváranie hypertextového obsahu, pričom nelimituje možnosti formátu HTML.