SoftVisionSoftware development, consulting and services
Guest (talk|msg)
Content Server >> Server > Access rigts and levels > hierarchy
Content Server
Hierarchia prístupových úrovní
The ContentServer system allows you to control access to content on the basis of the access rights of users and groups of users, at the level of the individual sections of the content, with the possibility of the level of access specification [read/write/insert/delete/copy/execute/bulk] (rwidceb). The ContentServer system allows you to control access based on the IP zones, which means the determination of the level of user access based on IP address, from which the system is accessed.

  1. Základná prístupová úroveň užívateľa je daná prístupovou úrovňou práva "prihlásiť sa do systému" (login).
  2. V prípade, že sa užívateľ prihlasuje z Internetu, základná prístupová úroveň užívateľa je obmedzená prístupovou úrovňou práva "prihlásiť sa do systému z Internetu" (inetlogin).
  3. Výsledná prístupová úroveň je obmedzená prístupovou úrovňou IP zóny, z ktorej sa užívateľ prihlasuje.
  4. Výsledná prístupová úroveň je obmedzená základnou prístupovou úrovňou k obsahu. Pokiaľ základná prístupová úroveň k obsahu nie je explicitne definovaná, potom má štandardne úroveň plného prístupu.
  5. Výsledná prístupová úroveň obmedzuje explicitne definovanú prístupovú úroveň k jednotlivým sekciám obsahu, a generuje výslednú prístupovú úroveň na úrovni článkov obsahu.

Úroveň prístupu je daná bitmi hodnoty prístupovej úrovne, teda logickým stavom jednotlivých príznakov daných bitmi - čítanie/zápis/vkladanie/odstraňovanie/kopírovanie/hromadne/vykonávanie (rwidcbe). Obmedzenie prístupovej úrovne sa uskutočňuje logickým AND hodnôt prístupovej úrovne, čo znamená, že výsledný príznak prístupovej úrovne je pozitívny, ak je pozitívny v skladaných prístupových úrovniach. To tiež znamená, že pri skladaní prístupových úrovní sú skladané prístupové úrovne rovnocenné.