SoftVisionSoftware development, consulting and services
Guest (talk|msg)
Content Server >> Server > Access rigts and levels > www.mode
Content Server
Sieťový (WWW) režim prevádzky
Pokiaľ je samostatná aplikácia Content Servera (scontentsrv.exe) spustená s parametrom /serve, alebo pokiaľ je explicitne v nastaveniach systému zadaný sieťový prevádzkový režim, spustí sa v sieťovom režime, čo znamená, že obsah bude dostupný zo siete, v rozsahu nastavených prístupových práv a úrovní. To znamená, že systém bude pracovať ako WWW server, v rozsahu a sieťovej oblasti danej prístupovými právami.

Bez nastavenia prístupových práv a úrovní, teda pokiaľ prístupové práva a úrovne nie sú zadané, obsah v sieťovom móde nebude dostupný ani lokálne, ani zo siete.

Spustenie Content Servera v sieťovom móde, so spúšťacím parametrom /serve, je možné realizovať vytvorením zástupcu pre spustenie X:\cesta_k_súboru\scontentsrv.exe /serve, spustením prostredníctvom nástroja Spustiť (Run) operačného systému, alebo inými prostriedkami operačného systému.

Pokiaľ je aplikácia Content Server nainštalovaná ako služba operačného systému, systém sa spúšťa v režime na základe explicitného nastavenia prevádzkového režimu v nastaveniach, alebo na základe spúšťacích parametrov, rovnako ako pri normálnom spustení.

V sieťovom režime, teda v móde keď nie je prístup zo siete celkovo blokovaný, musia byť v nastaveniach zadané prístupové práva a úrovne, aby bol prístup k obsahu umožnený, v rozsahu danom nastaveniami.