SoftVisionSoftware development, consulting and services
Guest (talk|msg)
Content Server >> Server > install.and.run
Content Server
Inštalácia a spustenie
The Content Server executable module (scontentsrv.exe) does not require installation, in addition to the installation as a service of the operating system. The executive module can thus be placed at any location, including removable media, and network directories. Content Server system can be launched without any additional files and parameters in the standard (local) mode. Operation in full (network) mode requires the setting of specific parameters of operation and access rights.

Startup mode is entered through the startup parameters, or in system settings in section [WWWServer], by specifying the parameter ServerMode. The startup parameters are superior to the parameter in the settings.

Systém Content Server pri spustení neinštaluje žiadne súbory, ani nevytvára žiadne adresáre, okrem podadresárov Logs a Temp v koreni obsahu. V priebehu prevádzky vytvára len strom adresárov pre prehľadné ukladanie obsahu vytváraného užívateľmi, s koreňom v adresári modulu aplikácie (scontentsrv.exe), alebo v adresároch určených explicitne v nastaveniach prevádzkovateľom. Systém teda slúži na efektívne vytváranie, ukladanie a sprostredkovanie hypertextového obsahu, a predstavuje infraštruktúru pre tieto účely.

Systém Content Server pri prevádzke nevystavuje žiadne súbory a adresáre, a všetky súbory a obsah sú sprostredkované Content Serverom prostredníctvom HTTP protokolu, a na základe detailne špecifikovateľných prístupových práv a úrovní.

V štandardnom režime sa systém spustí v lokálnom móde, v ktorom je obsah dostupný len lokálne, z pracovnej stanice na ktorej je systém spustený, a systém implicitne obsahuje len dva užívateľské účty - účet Guest s prístupom len pre čítanie, a účet WinUser s plným prístupom, pričom užívateľské meno je totožné s užívateľským menom užívateľa operačného systému, pod ktorým je systém Content Server spustený.An overview of the startup parameters
  • /local - Starts the system in the local mode, regardless of the parameter ServerMode in system settings.
  • /serve - Starts the system in the network mode, regardless of the parameter ServerMode in system settings.
  • /narrowproxy - Starts the system with the proxy operation with only registered proxy identifiers, regardless of the parameter ServerMode in system settings.
  • /wideproxy - Starts the system with the proxy operation with with the possibility to use the domain names of the internal network, regardless of the parameter ServerMode in system settings.
  • /ssl - Starts the system in the secure communication mode, regardless of the parameter ServerMode in system settings.
  • /install - Performs the installation of the system as a service of the operating system. After installation application will exit, and the system does not start.
  • /uninstall - Performs the uninstallation of the system as a service of the operating system. After uninstallation application will exit, and the system does not start.
  • /noautoopen - Will disable the automatic opening of the base page when the system is started in the local mode. When running as a service of the operating system, or when running in the network mode, the parameter is not needed, the automatic opening of the base page is not performed.