SoftVisionSoftware development, consulting and services
Guest (talk|msg)
Content Server >> Server > install.and.run > service
Content Server
Inštalácia aplikácie Content Server ako služby operačného systému
Inštalácia aplikácie Content Server ako služby operačného systému sa vykonáva spustením aplikácie scontentsrv.exe s parametrom /install.
Odinštalovanie aplikácie Content Server ako služby operačného systému sa vykonáva spustením aplikácie scontentsrv.exe s parametrom /uninstall.

Pokiaľ je aplikácia Content Server nainštalovaná ako služba operačného systému, spustí sa automaticky pri štarte operačného systému, nezávisle od prihlásenia užívateľa, v režime danom explicitným nastavením, alebo spúšťacími parametrami služby. Prostredníctvom nástroja Správca služieb operačného systému, je možné priradiť službe Content Server požadované spúšťacie parametre, a priradiť službe špecifický účet operačného systému, a tým priradiť procesu služby Content Server požadované prístupové práva na úrovni operačného systému. Prostredníctvom nástroja Správca služieb je tiež možné manuálne spustiť alebo zastaviť službu Content Server.