SoftVisionSoftware development, consulting and services
Guest (talk|msg)
Content Server >> Server > Search
Content Server
Vyhľadávanie
Systém ContentServer umožňuje kontextové vyhľadávanie v obsahu aktuálneho servera, a hromadné vyhľadávanie v serveroch v Internete prostredníctvom protokolu distribuovaného vyhľadávania, ktorý zostavuje výsledok vyhľadania na základe priameho vyhľadania v serveroch v Internete, bez použitia centralizovaných vyhľadávacích služieb.

Kontextové vyhľadávanie umožňuje vyhľadať výrazy v obsahu aktuálnej sekcie aktuálneho servera. To umožňuje zužovanie alebo rozširovanie prehľadávaného obsahu na základe aktuálneho kontextu (sekcie) v prehliadači.

Protokol distribuovaného vyhľadávania umožňuje vyššiu relevanciu výsledkov vyhľadávania, bez komerčných kritérií uplatňovaných centralizovanými vyhľadávacími službami. Cestu a kritériá vyhľadávania určuje užívateľ na základe požadovanej oblasti záujmu, pričom pre každú inštanciu systému ContentServer je možné určiť dôveryhodné servery zapojené do vyhľadávania, a servery ktorým inštancia dôveruje, a tým umožňuje vyhľadávanie v obsahu inštancie. To umožňuje plnohodnotné, objektívne a vysoko relevantné vyhľadávanie v obsahu Internetu formou štandardného knižničného vyhľadávania, bez závislosti na centralizovaných vyhľadávacích komerčných službách, pričom každý server vystupuje ako položka globálnej knižnice, a užívateľ určuje v ktorých položkách vykoná vyhľadanie.