SoftVisionSoftware development, consulting and services
Guest (talk|msg)
Content Server >> Server > ssl
Content Server
SSL (zabezpečené spojenie)
The system allows for the easy setup and operation via the encoded SSL connection, which is the standard for secure communications between the browser and the server, and makes it easy to generate a self-signed certificate for testing, or operational purposes. The operator (the publisher) is free to decide if the preference is to use certificate issued by a certification authority.

Prevádzka servera v zabezpečenom SSL režime vyžaduje tri prídavné moduly kryptografického systému OpenSSL (OpenSSL.org) - openssl.exe, libeay32.dll a ssleay32.dll, ktoré musia byť umiestnené v adresári výkonného modulu systému, alebo v adresároch, ktoré systém rozoznáva. Systém bol vyvinutý a testovaný s verziou 1.0.1c týchto modulov, ktoré sú voľne dostupné na nasledujúcich adresách : indy.fulgan.com - openssl-1.0.1c-i386-win32.zip (zdroj:Indy SSL), alebo Win32OpenSSL-1_0_1c.exe (zdroj:Shining Light Productions) - inštalačný program - plná inštalácia OpenSSL.

Za účelom prevádzky v zabezpečenom režime je potrebné vygenerovať alebo obdržať certifikačné súbory, nastaviť režim prevádzky na SSL, a nastaviť cesty systému k certifikačným súborom, pokiaľ nemajú štandardné názvy, alebo nie sú umiestnené v adresároch rozoznávaných systémom.

Systém umožňuje vykonať všetky tieto kroky automaticky, vygenerovaním self-signed certifikačných súborov so štandardnými názvami, a tým na spustenie prevádzky v zabezpečenom SSL móde stačí spustiť systém v SLL režime, pomocou zodpovedajúceho spúšťacieho parametra /ssl, alebo zadaním zodpovedajúceho režimu pomocou parametra ServerMode v nastaveniach systému.


Správcovia komunitných sietí môžu zakladať vlastné certifikačné autority, za účelom poskytovania certifikátov účastníkom komunitnej sieťovej infraštruktúry.