SoftVisionSoftware development, consulting and services
Guest (talk|msg)
GRASPEx >> Fedex GRASP Extension - informačný systém
GRASPEx
Základné informácie

Popis sysémucontents
Fedex GRASP Extension - informačný systém
FedEx GRASP Extension
© SoftVision 2002-2011

Client/Server rozšírenie aplikácie FedEx World - GRASP

Základná špecifikácia

"FedEx GRASP Extension", ďalej len (GRASPEx), je sieťový Client/Server informačný systém pre zabezpečenie rozšírených informačných služieb v oblasti činnosti spoločnosti GSP FedEx. Jedná sa o zabezpečenie rozšírenej evidencie informácií o odchádzajúcich a prichádzajúcich zásielkach, zabezpečenie rozšírenej evidencie informácií o zákazníkoch, priebežné automatizované sledovanie zásielok až po doručenie adresátovi, služby automatického informovania zákazníkov o ceste zásielok a doručení,  sledovanie ekonomických parametrov, analýzu cenníkov, nástoje pre kontrolu, analýzu a výstup údajov na úrovni potrieb spoločnosti FedEx. Systém môže svojim obsahom výrazne ovplyvniť jednotlivé procesné prvky výkonu činností a poskytovať informácie pre jednotlivé procesy a pre racionálne vynakladanie prostriedkov na zabezpečenie výkonu v danej oblasti.