SoftVisionSoftware development, consulting and services
Guest (talk|msg)
GRASPEx >> FedEx GRASP Extension - popis systému
GRASPEx
Základné informácie

Popis sysémucontents
FedEx GRASP Extension - popis systému
Systém pozostáva z dvoch hlavných častí, ktoré v spolupráci vytvárajú systém FedEx GRASP Extension.

· Jadrom systému je aplikačný server.

Aplikačný server je milti-procesová databázová aplikácia ktorá pristupuje k vlastnej databáze a databáze GRASP. Systém prístupu k databázam je ANSI SQL kompatibilný a umožňuje prístup k širokej škále databázových systémov (RDBMS).

Úlohou aplikačného servera sú predovšetkym tieto funkcie :

· sprostredkovanie prístupu k centrálnej databáze
· zabezpečenie systémových a užívateľských služieb
· zabezpečenie procesu automatickej replikácie databázy GRASP
· automatické sledovanie odchádzajúcich zásielok až po doručenie
· automatické sledovanie prichádzajúcich zásielok až po doručenie
· automatické sledovanie kurzov mien
· zabezpečenie odosielania automatických upovedomení o ceste zásielky zákazníkom
· automatické odosielanie e-mailov
· správa sytému a nastavení systému
· správa užívateľských práv
· sledovanie aktivity aplikačného servera
· automatické pravidelné odosielanie záznamu chybových správ do mailovej schránky graspex@softvision.sk
· vykonávanie makier pre správu databázy a užívateľských makier
· import a export dát
· vytváranie záznamu (logu) udalostí systému (servera a všetkých pripojených klientov)


· K aplikačnému serveru sa prostredníctvom lokálnej siete pripájajú klientské aplikácie.

Klient systému GRASPEx je databázovo nezávislý a pristupuje k dátam na základe požiadaviek ododslaných aplikačnému serveru. Systém je navrhnutý tak, že podporuje sieťovú inštaláciu klienta GRASPEx a nevyžaduje inštaláciu jednotlivých klientov na pracovných staniciach. Pri prvom spustení klienta na pracovnej stanici klient prejde autokonfiguráciou, a jediný potrebný vstup užívateľa je zadanie IP adresy a názvu počítača na ktorom je umiestnený server GRASPEx. Všetky užívateľské nastavenia klientov, s výnimkou nastavení špecifických pre pracovnú stanicu, sú uložené na aplikačnom serveri, a sú prístupné na ľubovoľnej pracovnej stanici na ktorej sa užívateľ prihlási. Požiadavky klientov sú na aplikačnom serveri vykonávané v samostaných procesových vláknach (thread) a neblokujú tak výkon ostatných procesov servera.

Úlohou klientských aplikácií sú predovšetkym tieto funkcie :

· vytváranie požiadaviek na centrálnu databázu
· prezeranie a úprava dát centrálnej databázy
· príjem a evidencia objednávok od zákazníkov
· sledovanie vyzdvihnutia zásielok
· vystavenie faktúry zákazníkovi
· sledovanie cesty zásielky až po doručenie
· sledovanie prichádzajúcich zásielok až po doručenie
· zadávenie a práca s cenníkmi prepravcov
· práca so zoznamom zákazníkov a zákazníckymi profilmi
· zadávanie systému zliav zákazníkov
· vytváranie výstupných zostáv