SoftVisionSoftware development, consulting and services
Guest (talk|msg)
GRASPEx > systems >> home
GRASPEx (sys)
FedEx SK

admin commands
Systémové poznámky
Táto oblasť je určená pre zákazníkov a užívateľov informačného systému GRASPEx. Pre každého zákazníka (inštaláciu systému) je vytvorená zodpovedajúca podoblasť, do ktorej majú prístup len užívatelia zaradení v zodpovedajúcej skupine užívateľov. Zoznam oblastí je v obsahu tejto sekcie naľavo. Vyberte oblasť a môžete pokračovať.